Pre podporu našich športovcov na súťažiach.

Pomôžte nám a našim športovcom v procese zlepšovania ich športových ambícii na súťažiach darovaním 2% z dane. Zákon Vám umožňuje  darovať 2% alebo 3% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj CityGymKlub Košice.

Tento dar vás nič nestojí,pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu našich športovcov. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%.

Finančne prostriedky budú použité na :

  • skvalitnenie cvičebného procesu.
  • Preplácanie/zabezpečovanie nákladov spojených s ubytovaním a prepravou na športové podujatia

Obchodné meno alebo názov: CityGymKlub Košice

Sídlo: Čingov 784

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 54938228