Teľocvičňa

Disponujeme telocvičňou 40m2 ktorú je možné si prenajať v časoch mimo skupinových cvičení. Cena nájmu je 15e/hodina.