Fitness

Fitness centrum o rozlohe 600m2

Fitness stroje – 40 stanovíšť rôzneho druhu na precvičenie celého spektra svalov.

Kardio zariadenie – 2x schodový trenažér , 3x bežecký pás, 4x stepper a i.

Ostatné – miestnosť na skupinové cvičenia , box a i.